Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz jest właściwy dla egzekucji z nieruchomości dla następujących miejscowości i gmin:
Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno.

1200px-Zwa_gminy1