Kancelaria Komornika w Gnieźnie Komornik Sądowy Marek Grzelak
 Strona główna

 Strona:  1  
 Kancelaria Komornika Sądowego w Wałczu  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz informuje, że  kancelaria czynna jest w dni powszednie w następujących godzinach:

Kancelaria czynna:

poniedziałek. :    8:00 - 16:30
wtorek - czwartek. :    8:00 - 16:00
piątek:    8:00 - 15:30

Komornik pozostaje do Państwa dyspozycji w każdy :poniedziałek w godzinach od  10:00 do  16:00           

     

                        Egzekucja komornicza kojarzy się z zajmowaniem rachunku bankowego dłużnika. Jeżeli jednak przyjrzymy się sprawom komorniczym trochę bliżej, zauważymy, że windykacja i egzekucja długów to czasochłonny i trudny proces prawny. Jest on uregulowany ustawowo, w tym przez ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Wskazuje ona główne zadania komornika sądowego, do których zalicza się: prowadzenie egzekucji odzyskania zaległości pieniężnych i świadczeń niepieniężnych określonych tytułem wykonawczym oraz zabezpieczanie roszczeń na podstawie tytułu egzekucyjnego. Komornik może wykonywać również czynności nieegzekucyjne na zlecenie stron. Do czynności tych należą: sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu bądĹş prokuratora, jak również doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

                      Zgodnie natomiast z art. 8 cytowanej wyżej ustawy wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości, jak również spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Egzekucja z nieruchomości jest przeprowadzana jedynie przez komornika sądu, w okręgu którego jest ona położona. W celu realizacji tego uprawnienia wierzyciel jest zobowiązany do złożenia, wraz z wnioskiem egzekucyjnym, pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa wyboru komornika. Jeżeli sprawa zgodnie z właściwością miejscową przypadłaby na innego komornika, komornik wybrany przez wierzyciela ma obowiązek powiadomić go o wszczęciu i zakończeniu egzekucji komorniczej. Pomiędzy wierzycielem a komornikiem zachodzi stosunek o charakterze publicznoprawnym – komornik poprzez wykonywanie wyroków sądowych działa w imieniu państwa. Nadzór nad działalnością Komornika Sądowego w Wałczu prowadzi Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu.

 

Kancelaria Komornicza Informacje:
tab1


tab1


tab1


tab1


tab1


tab1

Licytacje
© 2017 r. Kancelaria Komornicza w Wałczu.  liczba odwiedzin: 158851      online: 1
komornik-11
CMS Mbest
spacer spacer spacer spacer spacer