Kancelaria Komornika w Gnieźnie Komornik Sądowy Marek Grzelak
 Strona główna

 Strona:  1  
 Kancelaria Komornika Sądowego w Wałczu  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz informuje, że  kancelaria czynna jest w dni powszednie w następujących godzinach:

Kancelaria czynna:

poniedziałek. :    8:00 - 16:30
wtorek - czwartek. :    8:00 - 16:00
piątek:    8:00 - 15:30

Komornik pozostaje do Państwa dyspozycji w każdy :poniedziałek w godzinach od  10:00 do  16:00

                   

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji określa, że do głównych zadań komornika sądowego zalicza się: prowadzenie egzekucji należności pieniężnych i niepieniężnych określonych tytułem wykonawczym oraz zabezpieczanie roszczeń na podstawie tytułu egzekucyjnego. Komornik może wykonywać również czynności nieegzekucyjne na zlecenie stron. Do czynności tych należą: sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora, jak również doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

                      Zgodnie natomiast z art.8 cytowanej wyżej ustawy wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości, jak również spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W celu realizacji tego uprawnienia wierzyciel jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemnego oświadczenia, o skorzystaniu z prawa wyboru komornika. Nadzór nad działalnością Komornika Sądowego w Wałczu prowadzi Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu.

 

Kancelaria Komornicza Informacje:
tab1


tab1


tab1


tab1


tab1


tab1

Licytacje
© 2017 r. Kancelaria Komornicza w Wałczu.  liczba odwiedzin: 149029      online: 1
komornik-11
CMS Mbest
spacer spacer spacer spacer spacer