Kancelaria Komornika w Gnieźnie Komornik Sądowy Marek Grzelak
 Strona głównaEgzekucja sadowa – wniosek egzekucyjny

Kancelaria komornika Grzegorza Wolodkowicza udostepnia Panstwu mozliwosc wypelnienia wniosku egzekucyjnego. Po wydrukowaniu wniosek wraz z pozostalymi dokumentami nalezy przeslac na adres Kancelarii Komorniczej w Walczu.


Wierzyciel
Imię i nazwisko:
Nazwa:
Zamieszkały
Kod pocztowy
Miejscowość:
ulica, nr domu
telefon
fax
e-mail
Dłużnik:
Imię i nazwisko:
Nazwa:
NIP:
PESEL:
REGON:
Zamieszkały
Kod pocztowy
Miejscowość:
ulica, nr domu
Przedkładam:
wyrok protokół postanowienie Sądu
w
z dnia sygnatura akt

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

 
1. należności głównej
  z zasądzonymi odsetkami od dnia
  do dnia zapłaty
2. kosztów procesu
3. kosztów klauzuli
4. inne
  5. kosztów egzekucyjnych z całego majątku dłużnika tj. ruchomości, wierzytelności, rachunków bankowych, nieruchomości, a w szczególności:

 
  6. Wierzyciel zleca komornikowi poszukiwanie majątku:
  Tak
 

 

Kancelaria Komornicza Informacje:
tab1


tab1


tab1


tab1


tab1


tab1

Licytacje
© 2017 r. Kancelaria Komornicza w Wałczu.  liczba odwiedzin: 157424      online: 1
komornik-11
CMS Mbest
spacer spacer spacer spacer spacer