Obszar działania kancelarii Komornika Sądowego w Wałczu Grzegorza Wołodkowicza 0000-00-00  

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.).

W przypadku wyboru komornika w wymienionym wyżej trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać, iż "wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz  jest właściwy dla egzekucji z nieruchomości dla następujących miejscowości:

Włacz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno.