Kancelaria Komornika w GnieĽnie Komornik S±dowy Marek Grzelak
 Strona główna -> O kancelarii

 arrow O kancelarii
 Kancelaria Komornicza w Wałczu  

Kancelaria Komornicza w Wałczu

Kancelaria Komornicza w Wałczu prowadzi czynno¶ci egzekucyjne d±ż±c do odzyskania zaległo¶ci pieniężnych i wykonania ¶wiadczeń niepieniężnych, które s± okre¶lone tytułem wykonawczym, a także zabezpieczaniem roszczeń na podstawie tytułu egzekucyjnego.

Aby rozpocz±ć egzekucję komornicz±, trzeba złożyć wniosek egzekucyjny, który należy dostarczyć na adres kancelarii komorniczej. Zawiera on istotne dane, w¶ród których znajduj± się: imiona i nazwiska wierzyciela oraz dłużnika, ich miejsca zamieszkania wraz z numerami telefonów i adresami e-mail w przypadku wierzyciela oraz numerami NIP, REGON i PESEL w przypadku dłużnika. Dodatkowo należy przedłożyć, w oryginale, wyrok, protokół ugody lub postanowienie S±du wraz z klauzul± wykonalno¶ci oraz wskazać we wniosku kwoty podlegaj±ce wyegzekwowaniu, sposoby egzekucji czy ¶wiadczenie niepieniężne, które ma być wykonane.

W naszej zakładce z wnioskiem egzekucyjnym mog± Państwo uzupełnić odpowiednie dane, wydrukować dokument i wraz zał±cznikami przesłać na adres Kancelarii Komorniczej w Wałczu.

print
Kancelaria Komornicza Informacje:
tab1


tab1


tab1


tab1


tab1


tab1

Licytacje
© 2017 r. Kancelaria Komornicza w Wałczu.  liczba odwiedzin: 158853      online: 1
komornik-11
CMS Mbest
spacer spacer spacer spacer spacer